ข้อตกลกลงในการใช้บริการ (Terms of Service)


 1. ข้อตกลงในการใช้บริการนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง บริษัท แฮงโฮส จำกัด ซึ่งในข้อตกลงนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ", และลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งในข้อตกลงนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ".
 2. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  1. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายถึง ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, อีเมล, เบอร์มือถือ, เบอร์บ้าน
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลตอนสมัครตามจริง หากกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจส่งผลให้สัญญาการใช้บริการสิ้นสุดลง
  3. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  4. ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ถูกพนักงานเจ้าหน้าเรียกขอข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 3. รหัสผ่าน และการยืนยันตัวตน
  1. รหัสผ่านของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บฝั่งผู้ให้บริการ จะถูกเข้ารหัสแบบทางเดียว (ไม่สามารถถอดรหัสกลับได้) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อรหัสของผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตั้งรหัสผ่านของตัวเองให้มีความยาก และไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
  3. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตัวเองให้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
  4. ผู้ที่สามารถลงชื่อเข้าระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ เมื่อกระทำการใดๆ ถือว่าเสมือนหนึ่งผู้ใช้บริการกระทำการเอง
 4. บริการจดทะเบียนโดเมนเนม
  1. สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโดเมน เป็นของผู้ใช้บริการทันที หลังจากที่ชำระเงินและจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
  2. ชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถแก้ไขชื่อโดเมนได้
  3. การย้ายโดเมนไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่น เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการย้ายโดเมนของ Registrar และ ICANN
  4. ในกรณีที่โดเมนหมดอายุเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินเพื่อต่ออายุโดเมน จนทำให้โดเมนถูกตัดการใช้งาน หรือเข้าสู่สถานะการประมูล (Redemption Period) ผู้ให้บริการจะไม่รับชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
  5. ในการจดทะเบียนโดเมน เป็นการจดทะเบียนกับ Registrar ที่อยู่ภายใต้ ICANN ดังนั้นการใช้งานโดเมนจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ Registrar และ ICANN ด้วยเช่นกัน
 5. บริการเว็บโฮสติ้ง
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้งานโฮสติ้งในลักษณะดังต่อไปนี้
   1. เว็บไซต์ที่ใช้ทรัพยากรของระบบมากผิดปรกติ ไม่ว่าจะเกิดจากการเข้ามาของ Traffic ที่สูงผิดปรกติ หรือการใช้สคริปท์โปรแกรมที่ไม่มีประสิทธิภาพ.
   2. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
   3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมาย
   4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
   5. เว็บไซต์ฝากไฟล์ หรือรูปภาพ
   6. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
   7. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในโฮสติ้งเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามมาตรการสำรองข้อมูล ที่ผู้ให้บริการได้ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ แต่มันก็อาจจะเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เสียหายได้ หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการควรที่จะมีข้อมูลสำรองเก็บไว้ที่ผู้ใช้บริการเองอย่างน้อยหนึ่งชุดด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา.
  3. ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถให้บริการได้. ปัญหาในการสร้างเว็บไซต์ หรือปรับปรุงเว็บไซต์ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง แต่หากเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ ทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบและแก้ไขให้.
 6. การระงับการใช้งาน
  1. ถ้าหากเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงการใช้งานโฮสติ้ง (5.1.1) ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้งานส่วนของเว็บไซต์ที่มีการเปิดให้ส่งข้อมูลเข้ามาบันทึกได้ (เช่นเว็บบอร์ด) แต่ไม่มีมาตรการป้องกันบอท ทำให้มีบอทมาโพสข้อมูลแสปมจำนวนมาก จนกระทบประสิทธิภาพของระบบ
  3. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้งาน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินค่าบริการ ก่อนที่บริการจะหมดอายุการใช้งาน
 7. การขอยกเลิก และคืนค่าบริการ
  1. หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอยกเลิกบริการได้ภายใน 30 วัน
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ทำผิดเงื่อนไข ในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  3. ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินเต็มจำนวนกับผู้ใช้บริการ
 8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการจะประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล ที่ผู้ใช้บริการระบุตอนลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ.