อัตราค่าบริการโดเมนเนม
(ค่าบริการคิดเป็นรายปี)

อัตราค่าบริการโดเมนภาษาอังกฤษ

จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายเข้า
.com 325.00 325.00 325.00
.net 420.00 420.00 420.00
.org 400.00 400.00 400.00
.biz 321.00 321.00 321.00
.info 330.00 330.00 330.00
.name 600.00 600.00 600.00
.ws 600.00 600.00 600.00
.us 800.00 800.00 800.00
.mobi 1,000.00 1,000.00 1,000.00
.in 600.00 600.00 600.00
.cc 900.00 900.00 900.00
.tv 1,000.00 1,000.00 1,000.00
.bz 1,000.00 1,000.00 1,000.00
.mn 1,600.00 1,600.00 1,600.00
.me 1,000.00 1,000.00 1,000.00
.asia 700.00 600.00 600.00
.co 1,000.00 1,000.00 1,000.00

อัตราค่าบริการโดเมนภาษาไทย (IDN)

จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายเข้า
.com 325 325 325
.net 420 420 420

อัตราค่าบริการโดเมนประเทศไทย (THNIC)

จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายเข้า
.in.th 428 342 428
.co.th 856 684 856
.ac.th 856 684 856
.go.th 856 684 856
.or.th 856 684 856
.mi.th 856 684 856
.net.th 856 684 856
* เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้